Het energielabel

BELANGRIJK BERICHT VOOR U ALS WONINGEIGENAAR

Het definitief energielabel is per 1 januari 2015 verplicht bij de verkoop of verhuur en oplevering van woningen. Het label verschilt van het energielabel dat al sinds 2008 verplicht is.

Sinds 2008 is het verplicht om bij de verkoop of verhuur van een woning of een appartement een energielabel (EPA-certificaat) aan de koper te overhandigen.

In de praktijk werd echter vaak volstaan met een afspraak in de koopovereenkomst dat de verkoper geen energielabel zou meeleveren en dat de koper hiermee akkoord ging.

Sinds 1 januari 2015 is dit niet meer mogelijk!
Je zult als verkoper altijd uiterlijk bij de levering van uw woning of appartement een definitief energielabel moeten overhandigen aan de koper.

Wat als er geen energielabel is?
Per 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT gaat controleren of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. De verkoper riskeert anders een boete die kan oplopen tot maximaal € 405.

Hoe is het energielabel van een woning te controleren?
Het voorlopig energielabel of huidig geregistreerd energielabel van een woning is te controleren via zoekuwenergielabel.nl.

Wat gebeurt er met het energieprestatiecertificaat, het huidige energielabel?
Het energieprestatiecertificaat gaat vanaf 1 januari 2015 over in de Energie-Index. De Energie-Index is een getal voor de energieprestatie. De Energie-Index is een vrijwillig instrument. Hiermee is een exactere bepaling van de energieprestatie van een woning te berekenen. Bij een Energie-Index ontvangt de woningeigenaar automatisch een definitief energielabel.

Verder worden aan de Energie-Index financiële instrumenten gekoppeld, zoals het woningwaarderingsstelsel. Professionele woningeigenaren, vooral de huursector, gebruiken de Energie-Index. Ze kunnen hiermee de investeringen van hun huizenvoorraad waarderen en bepalen. Het energieprestatiecertificaat en het huidige energielabel (uitgereikt tot 1 januari 2015) blijven 10 jaar na opnamedatum geldig.

Welke gebouwen hoeven geen energielabel?
Het energielabel is verplicht voor alle gebouwen, met uitzondering van:

 • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren en garages);
 • beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening);
 • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
 • gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden (zoals fabriekshallen);
 • gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt, (tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);
 • voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik (zoals recreatiewoningen);
 • woonboten;
 • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.

Is het energielabel ook nodig bij nieuwbouwwoningen?
Het energielabel is ook verplicht wanneer een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd. De verkoper van de woning is verplicht het energielabel te overhandigen aan de kopende partij. Dit gaat op dezelfde manier als bij verkoop van een woning, door in te loggen op www.energielabelvoorwoningen.nl. In veel gevallen is de verkoper geen natuurlijk persoon. In die gevallen kan de verkoper inloggen met het zakelijk account.

Alle huiseigenaren hebben per post een voorlopig energielabel ontvangen. Deze dien je voorafgaand aan verkoop of verhuur naar definitief om te zetten. Dit doe je via de website www.energielabelvoorwoningen.nl. Op deze website kun je inloggen met je DigiD.

Geen DigiD
Mensen zonder DigiD (bijv. erfgenamen van een overleden eigenaar of buitenlandse eigenaren) kunnen een ‘papieren route’ volgen. Hiervoor kan er contact worden opgenomen met de helpdesk Energielabel op 0800-0808.

Definitief energielabel aanvragen
Voor het aanvragen van een definitief energielabel wordt geregistreerd in welke mate de volgende energetische maatregelen door de woningeigenaar zijn genomen:

 • Type glas leefruimte
 • Type glas slaapruimte
 • Gevelisolatie
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Verwarming
 • Aparte warmwater voorziening
 • Ventilatie
 • Zonnepanelen (PV)
 • Zonneboiler

Online aanvragen
Je kunt online uw voorlopige energielabel omzetten in een definitief energielabel. Je hoeft hierbij overigens niet te wachten tot je het voorlopig energielabel per post hebt ontvangen. Je kunt dit dan ook nu al doen.

Wat moet je hiervoor doen?

 1. Inloggen met je DigiD op www.energielabelvoorwoningen.nl.
 2. Controleren woninggegevens en pas ze eventueel aan.
 3. Voeg digitaal bewijs toe, als men energiebesparende maatregelen heeft getroffen (bouwtechnisch rapport, factuur, foto’s).
 4. Selecteer een erkend deskundige (op basis van tarief, klantbeoordelingen of reactietijd).
 5. Versturen gegevens.

Erkend deskundige controleert gegevens
De erkend deskundige (energieadviseur) controleert je gegevens vervolgens op afstand. Hij kan aanvullend met je overleggen over de gegevens die je hebt verstrekt. De erkend deskundige komt dus niet bij je thuis langs. Heeft de erkend deskundige de gegevens goedgekeurd, dan ontvang je het definitieve energielabel per mail van de Rijksoverheid. Na goedkeuring van de gegevens vindt de registratie van het definitieve label automatisch plaats.

Definitief energielabel binnen enkele dagen
Soms ontvang je al binnen een dag een definitief energielabel. Meestal duurt het iets langer. Hoe snel de eigenaar zijn/haar definitieve energielabel ontvangt, hangt af van:

 • de kwaliteit van het aangeleverde bewijsmateriaal;
 • de reactiesnelheid van de erkend deskundige.

Geldigheid definitief energielabel
Het definitieve label blijft (net als het energielabel dat vóór 2015 is afgegeven) 10 jaar geldig.

Kosten
De kosten van het omzetten van het voorlopige energielabel naar het definitieve energielabel worden bepaald door de erkend deskundige die je uit de lijst selecteert. Op dit moment bedragen de gemiddelde kosten ongeveer 20 Euro.

Advies
Als je woning op dit moment voor verkoop wordt aangeboden, of als je dit binnenkort van plan bent wil ik je adviseren op korte termijn je voorlopige energielabel definitief te maken. Je bent dan altijd op tijd als je woning snel verkocht wordt.

Informatieplicht
Je makelaar moet een afschrift van je definitief label aan het verkoopdossier toevoegen. Overhandig daarom altijd een kopie van je definitief energielabel aan je makelaar.

Vragen
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de helpdesk Energielabel via telefoonnummer 0800-0808. http://www.energielabel.nl/woningen

Uiteraard kun je ook contact met opnemen met je Vrijehuizenmarkt-makelaar.

HET ENERGIE PRESTATIE ADVIES GAAT NOG EEN STAPJE VERDER.

Een Energie Prestatie Advies (EPA) is een beoordeling en berekening van uw woning in de bestaande situatie. Vervolgens wordt de zuinigheidsgraad berekend wanneer de isolatie geoptimaliseerd is. De te treffen maatregelen zijn afhankelijk van de bestaande situatie.

De volgende onderwerpen komen in een EPA naar voren: constructie, isolatie, ventilatie, verwarming en duurzame energie.

Uiteraard krijgt u bij dit energieprestatie-advies het Energie Prestatie Certificaat.

Zeker als u een woning gaat aankopen, is het belangrijk te weten hoe uw energiegebruik er uit gaat zien en wat u daar mogelijk aan kunt verbeteren.