Privacy Statement

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze website. Alle persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Om een optimale persoonlijke service te kunnen bieden bij het gebruik van deze website hebben wij soms enkele gegevens van u nodig. Denk bijvoorbeeld aan het opgeven van een zoekopdracht, een hypotheekadvies of de aanmelding voor een nieuwsbrief. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorspelen, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting of de overeenkomst met u.

Indien u bij het gebruik van deze website persoongegevens verstrekt, zullen de VHM-makelaars zich met betrekking tot deze gegevens conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

VHM Makelaars zal u op verzoek inzage verschaffen in uw persoonsgegevens zoals die bij VHM Makelaars zijn geregistreerd. Als u de gegevens aangepast of verwijderd wilt hebben, kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Als u vragen heeft over deze privacy policy of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar info@vhmmakelaars.nl.